Partners Duitse metaal oneens

FRANKFURT, 9 JAN. Het werkgelegenheidsoverleg tussen de sociale partners in de Duitse metaal heeft gisteren nog niets concreet opgeleverd. De werkgeversorganisatie Gesamtmetall deed geen toezeggingen om dit jaar extra banen te scheppen. Vakbondsvoorman Klaus Zwickel had daar op aangedrongen, in ruil voor loonmatiging. De partijen praten op 18 januari in Düsseldorf verder. Op 23 januari neemt de regering ook deel aan de onderhandelingen, die in het teken staan van een algemeen werkgelegenheidspact (“Bündnis für Arbeit”). Gesamtmetall-voorzitter Hans-Joachim Gottschol maakte gisteren duidelijk dat extra arbeidsplaatsen er dit jaar niet in zitten. Volgens hem staan er 100.000 banen op het spel. Op zijn best kan een banenreductie worden voorkomen. Pas volgend jaar zouden er, als de lonen omlaag gaan, arbeidsplaatsen kunnen bijkomen. Daarom willen de werkgevers dat de startlonen van langdurig werklozen al dit jaar onder de laagste cao-schaal komen te liggen. Ook de eindejaarsuitkeringen en het vakantiegeld moeten omlaag in ruil voor banengaranties. Verder pleitte Gottschol voor prikkels om overwerk tegen te gaan. Zwickel, voorzitter van IG Metall, was duidelijk teleurgesteld en wees het openbreken van de lopende tweejarige cao af. (Reuter, AFP)