Partij wil aparte Friese Euromunt

LEEUWARDEN, 9 JAN. De Frysk Nasjonale Partij (FNP) wil een aparte Euromunt voor Friesland. Aan de 'nationale' zijde zou een pompeblêd (waterlelie), het symbool van de provincie, moeten worden afgebeeld.

Partijvoorzitter D. Bijlsma opperde het idee dit weekeinde op een nieuwjaarsbijeenkomst van de partij in Beetsterzwaag. De FNP, de vierde partij in Friesland, maakt zich sterk voor het behoud van de Friese taal en cultuur.

Het rijk heeft volgens Bijlsma nu de kans om met een 'Fryske Euromunt' inhoud te geven aan een federaal Europa, waarvan meerdere regio's deel uitmaken. 'Europa' zal bovendien meer gaan leven bij de Friese burgers als ze naast de officiële naam Fryslân ook een eigen munt krijgen, verwacht hij.

De partijvoorzitter pleitte tevens voor de invoering van een kwaliteitskeurmerk voor Friese produkten. Bang dat Friesland zich met een aparte naam en munt zal isoleren van de rest van Nederland is hij niet. “We moeten weer trots worden op het Fries-eigene. Geen isolatie. We zullen anderen blijven respecteren.”

Evenmin denkt Bijlsma dat anderen Friesland zullen verwijten zich in een uitzonderingspositie te plaatsen. De FNP'er is ervan overtuigd dat veel mensen juist positief staan tegenover het eigene van de Friezen. “Kijk maar naar de Elfstedenkoorts. Als die uitbreekt is Friesland haast het middelpunt van de wereld.”