Leider in Frankrijk én in de wereld

De Amerikaanse president, Bill Clinton, zei dat niet alleen Frankrijk maar de hele wereld profijt had gehad van Mitterrand's visie en leiderschap. “Hij was een man met een visie wiens kracht Europa en het Westen door een periode van harde confrontatie heeft geholpen naar het vreedzame, ongedeelde Europa dat we vandaag de dag bezig zijn op te bouwen”, aldus Clinton.

De voormalige Amerikaanse president George Bush, die vooral met Mitterrand te maken had tijdens de Golfoorlog in 1991, zei hem te herrinneren als een man van principes en als een betrouwbare bondgenoot.

De Russische president, Boris Jeltsin, zei dat hij “grote waardering” had voor de steun van Mitterrand aan de democratische hervormingen in Rusland. In een afzonderlijk telegram aan de vrouw van Mitterrand, Danielle, schreef Jeltsin: “Ik had groot repect voor uw man, als een van de meest voortreffelijke staatsmannen van onze tijd”.

De laatste president van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov, zei voor een Russisch radiostation dat Mitterrand “veel had gedaan in de moeilijke jaren dat we uit de koude Oorlog en de Wapenwedloop kwamen”.

De Australische premier, Paul Keating, die hevig verontwaardigd is over de kernproeven in de Stille Zuidzee die Mitterrand's opvolger, Chirac, heeft gehouden, noemde Mitterrand een “groots mens, Frankrijk's laatste wijze keizerlijke figuur.”

De woordvoerder van de Chinese minister van buitenlandse zaken zei dat Mitterrand actief had bijgedragen aan de ontwikkeling van de relatie tussen China en Frankrijk.

De Cambodjaanse president, Shihanouk, noemde Mitterrand een “groot staatsman voor Frankrijk, humanistisch en bezorgd om sociale rechtvaardigheid en mensenrechten.” Shihanouk zei dat Mitterrand een cruciale rol had gespeeld bij het brengen van vrede in zijn land, een ex-kolonie van Frankrijk.