Geen fusiedwang voor speciale vo-scholen

ZOETERMEER, 9 JAN. Speciale middelbare scholen voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen zullen niet worden gedwongen te fuseren met gewone middelbare scholen. Staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) heeft gisteren tijdens een openbaar overleg de vrees van schoolbesturen en ouderorganisaties weggenomen dat hen een grote gedwongen fusiegolf te wachten staat. In eerder, besloten overleg was zo'n gedwongen samengaan nog door het ministerie opgeworpen als een van de mogelijkheden.

Wel moeten alle mavo- en vbo-scholen en de lom- en mlk- scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor 1 augustus '98 samenwerkingsverbanden vormen. Maar Netelenbos beklemtoonde dat de scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom) en de scholen voor moeilijk lerende kinderen (mlk) in de toekomst op één of andere wijze kunnen blijven bestaan - als ze dat willen. De staatssecretaris heeft grote voorkeur voor nauwe bestuurlijke samenwerking, liefst in de vorm van een 'besturenfusie', waarbij de scholen niet hoeven te fuseren.

Netelenbos wil - naar analogie van het beleid voor het basisonderwijs - dat scholen voor voortgezet onderwijs, met name in de mavo- en vbo-richtingen, in de toekomst nauw gaan samenwerken met de speciale scholen voor moeilijk lerende leerlingen die ouder zijn dan 12 jaar. Vanaf 1998 gaat het geld voor probleemleerlingen niet langer rechtstreeks naar de scholen voor speciaal onderwijs, maar naar het samenwerkingsverband. Probleemleerlingen zouden daardoor langer binnen het gewone onderwijs kunnen blijven en niet zo snel doorverwezen hoeven worden. Er zijn in totaal ruim 250 lom- en mlk-scholen voor voortgezet onderwijs, met samen bijna 25.000 leerlingen.

Die nauwere samenwerking houdt ook verband met een nieuwe opzet van de hoogste klassen mavo en vbo. Er komen vier zogenoemde richtingen: een theoretische, een beroepsgerichte, een gemengde en een arbeidsmarktgerichte richting. Deze laatste richting zou met name geschikt zijn voor de huidige lom- en mlk-leerlingen. De andere leerwegen leiden op voor verdere studie.