Fokker verwacht positieve beslissing

ROTTERDAM, 9 JAN. Bestuursvoorzitter B. van Schaik van Fokker rekent erop dat er nog deze maand een positieve beslissing valt over financiële steun voor de vliegtuigfabrikant door de grootaandeelhouders DASA en de Nederlandse overheid. “Ik ga er van uit dat er op afzienbare termijn witte rook vanuit Den Haag en München wordt gegeven”, zei Van Schaik gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak.

Van Schaik erkende tegenover een gehoor van Fokker-managers dat de besprekingen over een financiële injectie tussen DASA en de Nederlandse overheid langer duren dan aanvankelijk was voorzien. Die gesprekken zijn, door nieuwe garanties van Fokkers Duitse grootaandeelhouder, over de cruciale datum van 31 december heengetild. “Zonder daar overigens een nieuwe, gefixeerde datum aan vast te knopen, kunt u ervan uitgaan dat deze januarimaand een zeer beslissende zal zijn voor ons”, aldus de bestuursvoorzitter.

Om weer financieel gezond te worden, heeft Fokker naar verluidt 2,3 miljard gulden nodig, een bedrag dat door DASA en de Nederlandse staat zal moeten worden opgebracht. De onderhandelingen over de reddingsoperatie zijn al begin september begonnen met het aanbieden van een zogenoemd witboek aan minister Wijers van economische zaken. Indien financiële steun in de gewenste omvang uitblijft, betekent dat vrijwel zeker het faillissement van Fokker. Het bedrijf staat door omvangrijke verliezen van de afgelopen jaren aan de rand van het bankroet. Over 1995 is naar verwachting een verlies van circa een miljard gulden geleden. De verliezen ontstonden door de aanzienlijk gedaalde dollarkoers en een sterk tegenvallende verkoop van vliegtuigen.

Intussen heeft Fokker een groot aantal maatregelen genomen om de kosten te drukken.

Een nieuwe saneringsoperatie, voorjaar '95 aangekondigd, is echter nog slechts voor een deel uitgevoerd. Van de 1.670 arbeidsplaatsen die in het kader van dit plan zullen verdwijnen, zijn tot nu toe circa 900 ontslagen gerealiseerd.

Van Schaik kondigde aan dat ook op managementniveau “nog structurele en ingrijpende wijzigingen noodzakelijk zijn”.

Een woordvoerder van Economische Zaken wilde “in positieve noch in negatieve zin” reageren op Van Schaiks uitlatingen. Hij wees erop dat “de zaak pas volgende week weer in beweging komt”. Dan is minister Wijers terug van een vakantie in Mexico.