Criminologe bepleit gedogen harddrugs

DEN HAAG, 9 JAN. Het gebruik van harddrugs moet oogluikend worden toegestaan op soortgelijke wijze als dat nu met softdrugs gebeurt. Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen wijkgebonden gebruikersruimten in te richten waar verslaafden uit de wijk op vertoon van een pasje binnen mogen. Ook drugsdealers zouden daar eventueel toegang moeten krijgen. De gemeentelijke overheid moet de door hen te leveren harddrugs dan wel op kwaliteit controleren.

Die voorstellen doet de Amsterdamse criminologe F. Halsema in de gisteren gepubliceerde opstellenbundel Ontspoord! van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Staatssecretaris Schmitz (PvdA, justitie), die het rapport gisteren in ontvangst nam, wilde niet reageren op de voorstellen. Drugswoordvoerder Dijksman van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt de voorstellen voor het gedogen van harddrugs veel te ver gaan. Volgens haar kan Nederland een dergelijk gedoogbeleid internationaal niet verkopen. Ook PvdA-fractievoorzitter Van der Laan in de Amsterdamse gemeenteraad, die bij de presentatie reageerde op het rapport, wees de oplossingen van Halsema van de hand.

Volgens Halsema is legalisering van het gebruik van drugs de enige echte oplossing van het drugsvraagstuk. Maar dat zou de relatie met de buurlanden en met de Verenigde Staten ernstig verstoren. Dat kan Nederland zich niet veroorloven en daarom is volledige legalisering geen reële optie.

Aan de uitbreiding van dit gedogen moet in het buitenland zo min mogelijk ruchtbaarheid worden gegeven, meent ze. “Nederland is veroordeeld tot het voeren van een hypocriet beleid.”