Arbeidsbureaus willen partners in uitzendwezen

DEN HAAG, 9 JAN. De arbeidsbureaus willen gaan samenwerken met de uitzendbureaus Vedior ASB en Start. Arbeidsvoorziening, de overkoepelende organisatie van de arbeidsbureaus, heeft deze intentie gisteren uitgesproken.

Daarmee geeft Arbeidsvoorziening uitvoering aan haar ondernemingsplan dat afgelopen zomer is vastgesteld. Hierin staat dat de arbeidsbureaus ook toegang tot de markt van flexibele arbeidsrelaties nodig hebben om de bij hen ingeschreven werkzoekenden aan een baan te kunnen helpen. Maar het is, aldus het ondernemingsplan, niet de bedoeling dat de arbeidsbureaus zelf deze markt betreden, maar dit doen in samenwerking met andere intermediairs.

Een projectgroep van arbeidsvoorziening en de uitzendbureaus gaat de komende maanden bekijken hoe de samenwerking concreet gestalte kan krijgen. In het ondernemingsplan heeft Arbeidsvoorziening uitgesproken dat zij samenwerking nastreeft met één uitzendbureau of met een consortium van uitzendbureaus.

Vedior ASB en Start zijn gekozen uit vijf gegadigden. Start is geen verrassende keuze, omdat de arbeidsbureaus tot voor kort al nauwe banden met deze uitzendorganisatie hadden. Start is weliswaar sinds kort een zelfstandige bv, maar is achttien jaar geleden voortgekomen uit de arbeidsbureaus. Aanvankelijk leek Arbeidsvoorziening aan te koersen op exclusieve samenwerking met Start, maar dit stuitte op verzet van de werkgeversleden in het centraal bestuur.

De grootste uitzendorganisatie, Randstad, is nochtans buiten de boot gevallen. De vrees dat een samenwerking tussen Arbeidsvoorziening en de Randstad tot een te grote organisatie zou leiden die in strijd is met de Mededingingswet, heeft daarbij een rol gespeeld, zegt een woordvoerster van Arbeidsvoorziening. Maar dat was niet de enige reden, er was sprake van “een complex van factoren”, zegt zij. Visies en de doelstellingen van de uitzendorganisaties, alsmede de ervaring die de arbeidsbureaus al met samenwerking hebben opgedaan, hebben eveneens een rol gespeeld bij de keuze van Arbeidsvoorziening.

De Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) is met deze beperkte keuze niet zo gelukkig, aldus een woordvoerster. “Wij zijn voorstander van een zo breed mogelijke samenwerking tussen Arbeidsvoorziening en de uitzendbureaus”, zegt zij, “en we blijven daarnaar streven.” De ABU zegt nog te wachten op een voorstel van Arbeidsvoorziening hierover. De organisatie is er wel tevreden over dat Start niet meer de enige partner van de arbeidsbureaus is.