Aantal werklozen Duitsland stijgt sterk

BERLIJN, 9 JAN. De werkloosheid in Duitsland is in december voor de vijfde achtereenvolgende maand gestegen en bedraagt nu 9,9 procent van de beroepsbevolking. Dit heeft het federale arbeidsbureau vanmorgen bekendgemaakt.

De stijging is veel groter dan was verwacht. Over hele jaar 1995 was de gemiddelde werkloosheid 9,4 procent.

In het voormalige West-Duitsland nam het aantal mensen zonder baan toe met 141.700 tot 2,67 miljoen en steeg de werkloosheid van 8,2 procent tot 8,7 procent. Het aantal werklozen in de vroegere DDR nam toe met 70.200 tot 1,117 miljoen, een stijging van 14 tot 14,9 procent. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden steeg het aantal werklozen met 68.000 in december.

Directeur Bernard Jagoda van het arbeidsbureau schrijft de groei van de werkloosheid onder meer toe aan het aflopen van werkgelegenheidsprogramma's en de tegenvallende economische groei in Duitsland.

Minister Waigel (financiën) suggereerde vanmorgen dat Duitsland in 1995 de norm voor een maximaal begrotingstekort van 3 procent, een van de belangrijkste criteria voor de Economische en Monetaire Unie, niet heeft gehaald. Als oorzaken noemde Waigel de tegenvallende economische groei vorig jaar en begrotingsoverschrijdingen bij deelstaten, en niet het beleid van de federale overheid. “Voor 1996 ziet alles er weer beter uit”, zei Waigel.

De regering hanteert volgens minister van economische zaken Rexrodt een prognose voor een economische groei van 2 procent in 1996. Het gezaghebbende instituut voor economisch onderzoek DIW kwam vanmorgen met een veel lagere groeiraming van slechts 1 procent voor 1996. Een tegenvallende economische ontwikkeling kan het terugdringen van zowel de werkloosheid als het begrotingstekort in Duitsland bemoeilijken. (AP, DPA, Reuter)

Du Pont produceert in Dordrecht het "zachte' hcfk-22 (ten dele voor eigen gebruik) en de "harde' cfk-113. In een versneld ombouw-programma wil men dat laatste als grondstof gaan gebruiken voor de produktie van hfk-134a. Daarmee is dan de facto de produktie van 113 beëindigd. (Milieu-organisaties zien dat echter anders, zegt Du Pont.)