Uitspraak Pronk over Indonesië irriteert Kamer

DEN HAAG, 8 JAN. De Tweede Kamer is geïrriteerd over de uitlatingen van minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) die het oneens is met wapenleveranties aan Indonesië. De marine van dat land heeft bij Hollandse Signaal Apparaten radarsystemen voor patrouilleboten besteld ter waarde van 75 miljoen.

Pronk zei vrijdag voor VPRO-radio dat de levering “eigenlijk niet zou moeten gebeuren”. Nederland moet wat Pronk betreft “iedere schijn vermijden om het Indonesische leger in staat te stellen nog meer te doen wat niet mag”. De bewindsman doelde op de “mensonwaardige situatie” op Oost-Timor, de voormalige Portugese kolonie die in 1976 door Indonesië werd geannexeerd.

VVD, D66 en Pronks eigen partij PvdA vinden de uitlatingen van Pronk “niet verstandig”. “Het is weer dat bezwerende vingertje dat geheven wordt”, zei VVD'er Blaauw dit weekend voor de radio. PvdA-woordvoerder Van Gelder gelooft dat de opmerkingen van Pronk een poging zijn weer te worden betrokken bij de besluitvorming over Indonesië.

Zolang de levering niet in het kabinet aan de orde is geweest, vindt D66-woordvoerder Hoekema de inmenging van Pronk “niet zo prudent”. Het CDA overweegt Pronk voor zijn uitspraken ter verantwoording te roepen in de Kamer. Volgens CDA'er De Hoop Scheffer gaat Pronk niet over de wapenleverancies, omdat Nederland niet langer een ontwikkelingsrelatie heeft met Indonesië. “Na de herijking mag iedereen zich met alles bemoeien. Dat dit niet werkt is hier weer een voorbeeld van.”