Samenwerken bepleit bij behandeling tbs-patiënt

ROTTERDAM, 8 JAN. Tbs-klinieken moeten voortaan gaan samenwerken met psychiatrische instellingen, opdat de wachtlijsten voor terbeschikkinggestelden korter kunnen worden. Dit is een van de aanbevelingen uit het rapport 'Doelmatig Behandelen' dat de ministeries van financiën, volksgezondheid en justitie hebben samengesteld. Op dit moment wachten bijna honderdvijftig gedetineerden in gevangenissen totdat ze in een tbs-kliniek kunnen worden geplaatst.

Patiënten die een lichte tbs-behandeling nodig hebben, zouden volgens het rapport in psychiatrische instellingen kunnen verblijven voordat ze terugkeren naar de maatschappij. Gedetineerden die in de gevangenis zitten in afwachting van een zware tbs-behandeling, kunnen dan de opengevallen plaatsen opvullen.

Gemiddeld verblijven gedetineerden die zijn veroordeeld tot tbs, negen maanden langer in de gevangenis dan de tijd die ze gezien hun veroordeling zouden moeten zitten, twee derde van de straftijd. Vorige week spande een man uit de Sittardse gevangenis nog een rechtszaak tegen de staat aan, omdat volgens hem zijn vonnis niet wordt nageleefd.

De zeven tbs-klinieken in Nederland bieden plaats aan 509 patiënten. Ruim 250 plaatsen zijn er verder in speciale forensische klinieken en afdelingen van psychiatrische ziekenhuizen voor behandeling van gestoorde delinquenten. Het aantal mensen met tbs is de laatste jaren sterk gestegen. Volgens ambtenaren van de drie ministeries zou de behandeling van tbs-patiënten systematischer moeten verlopen. Patiënten die uit een kliniek worden ontslagen, zouden verder nog drie jaar contact met de reclassering moeten onderhouden.

Twintig procent van de personen die na een terbeschikkingstelling weer vrijkomt maakt zich opnieuw schuldig aan een ernstig misdrijf; in de meeste gevallen is dan de patiënt tegen het advies van een inrichting in, door de rechter ontslagen. Doorgaans is er dan geen sprake van een proefverlof.

De kans dat tbs-patiënten die eerder op proefverlof zijn geweest weer een misdaad begaan is minder groot. De meeste misdrijven door terbeschikkinggestelden worden gepleegd binnen drie jaar nadat de patiënt een kliniek heeft verlaten.