Oorlog in Tsjetsjenië: zeker 20.000 doden

MOSKOU, 8 JAN. In Tsjetsjenië laait de strijd hoog op. Bij een Russische aanval op bolwerken van de Tsjetsjeense separatisten hebben Russische troepen naar eigen zeggen veertig Tsjetsjenen gedood. Volgens een Russische functionaris zijn bij de oorlog in Tsjetsjenië in iets meer dan een jaar twintig- tot dertigduizend mensen gedood.

Ten zuiden en westen van de hoofdstad Grozny is de afgelopen dagen hevig gevochten. In en rond Sjatoj, 44 kilometer ten zuiden van Grozny, zouden bij een offensief van de Russen dertig Tsjetsjenen en drie Russen zijn gedood. In Atsjkoj-Martan, 25 kilometer ten zuidwesten van Grozny, zouden tien Tsjetsjenen zijn gesneuveld.

Vladimir Roebanov, plaatsvervangend secretaris van de Russische Veiligheidsraad - het machtige adviesorgaan van president Jeltsin - heeft gisteren toegegeven dat 20.000 tot 30.000 mensen in Tsjetsjenië zijn gedood sinds de Russische troepen op 11 december 1994 in de aanval gingen. Roebanov zei dat “schattingen van 20.000 tot 30.000 doden plausibel zijn”. Onder de doden zijn 2.300 Russische militairen. Hoe hoog het aantal gesneuvelde Tsjetsjeense strijders is, is onbekend, maar algemeen wordt aangenomen dat de meeste Tsjetsjeense slachtoffers burgers waren. Tot nu toe zijn in de oorlog ook veertien journalisten gedood. Bovendien heeft de oorlog volgens Russische opgaven 600.000 mensen van huis en haard verjaagd. (AP)