L'Express

Frankrijk staat op een keerpunt. Dat is althans de mening van de socioloog Gérard Mermet in het omslagartikel van het jongste nummer van L'Express.

Mermet heeft net een boek geschrevenover actuele trends in het koopgedrag van Franse consumenten (Tendances 96). Na tien jaren 'stroperigheid' (1973-1983) en tien jaren 'schuwheid' (1983-1993) hebben de Fransen hun schroom overwonnen en staan ze op de drempel van een nieuw tijdperk, dat van het 'sociale zappen'. Ze zappen omdat het leven ertoe noopt - zowel thuis als op het werk -, maar ook uit eclectisisme. Volgens Mermet zit Frankrijk in de overgang van een bijstandsmaatschappij naar een samenleving waarin verantwoordelijkheid centraal staat. In Europa signaleert Mermet convergentie in het consumentengedrag: overal wordt minder besteed aan kleding en voeding, terwijl de uitgaven aan gezondheid, huisvesting en ontspanning toenemen. Wel blijven de Fransen zich onderscheiden doordat ze beter weerstand bieden aan de Amerikaanse culturele hegemonie.