K. de Vries (VNG) genoemd als SER-voorzitter

DEN HAAG, 8 JAN. Mr. K. de Vries, hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en voormalig Tweede-Kamerlid van de PvdA, geldt als een belangrijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hij zou daarmee de opvolger worden van ir. Th. Quené, die heeft aangekondigd per 1 april van dit jaar als SER-voorzitter op te stappen.

Het kabinet moet over de benoeming van de SER-voorzitter beslissen op voordracht van de leden van deze raad. Dat zijn de vertegenwoordigers van de centrale werkgeversorganisaties, de vakcentrales en Kroonleden.

De 52-jarige Klaas de Vries was zeventien jaar lid van de Tweede Kamer alvorens hij in 1988 de overstap naar de VNG maakte. Hij werd vooral bekend als voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die in de jaren 1986-1988 het beleid op het gebied van bouwsubsidies onderzocht. Eerder was hij onder meer woordvoerder defensie voor de PvdA-fractie.

De benoeming van De Vries staat nog niet vast. Het voorzitterschap van de SER is niet de enige functie waarover het kabinet in de loop van dit jaar een beslissing moet nemen. Zo komt ook het voorzitterschap van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vrij, evenals deze kabinetsperiode het voorzitterschap van de Raad van State. Ook moet het kabinet uitzien naar een opvolger van H. Vonhoff, de Commissaris van de Koningin in Groningen. Het kabinet zal letten op een bepaalde verdeling van deze functies over de verschillende politieke partijen. Overigens is ook Quené lid van de PvdA.

Verder is het de vraag of De Vries, die zelf niet wil reageren, er veel voor voelt zijn post als belangrijkste bestuurder van de VNG in te ruilen voor het voorzitterschap van de SER. De Tweede Kamer hecht tegenwoordig minder waarde aan de opvattingen van de SER. De Kamer nam namelijk vorig jaar een motie van de VVD aan om de verplichting voor het kabinet de SER advies te vragen over het sociaal-economische beleid te schrappen.