J.C. Ramondt

J.C. Ramondt (54) is per 1 januari benoemd tot directeur Speciale Projecten bij Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag. Hij was voorheen adjunct-directeur Produktontwikkeling en -management.