G.C. van der Stelt

G.C. van der Stelt is per 1 januari toegetreden tot het directieteam van de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM). Hij vervult daar de functie van commercieel directeur en is als zodanig binnen Nederland verantwoordelijk voor het commerciële beleid. Van der Stelt was voorheen in dienst van Kluwer Rechtswetenschappen, Reuters en VNU.