Een folder voor alle heidenen op school

APELDOORN, 8 JAN. Het is zaterdagochtend, even voor twaalf als de gospelrock verstomt en de voorganger Jezus wil aanroepen. Maar nog voor hij het woord tot Hem kan richten, scheurt een motor de stampvolle schoolkantine in. Vijfhonderd godvruchtige christenkinderen kijken verbolgen op. Wat moet dat, een goddeloze die zich met hulp van de Boze binnendringt op hún gebedsdag?

De motorrijder jakkert het gangpad door en houdt met piepende remmen stil bij het podium, een glossy folder in zijn hand. De zaal zwijgt, de voorganger lacht. De plotse gast is geen Hells Angel, stelt hij zijn gehoor gerust. Hij is lid van Psalm 23 - de Heer is mijn herder, “onze evangelische motorclub”. “En hij reikt ons de folder aan”, vervolgt de voorganger, “die wij alle heidenen op school overhandigen.”

Wat een bruuske poging leek het extatisch samenzijn te verstoren, blijkt een eenvoudige marketingstunt. De zaal vol eigentijdse jongeren (13-18), die zich verwant voelen met de EO, haalt opgelucht adem. In de christelijke scholengemeenschap de Heemgaard warmen ze zich aan de nationale jongerengebedsdag. Gescheiden van ruim 3.400 volwassenen die twee kilometer verderop in de Americahal bidden. Samen of alleen, hardop of in stilte, ieder op zijn eigen manier.

Zoals de 12-jarige Ruben de Jong: “Lieve Heer, wilt u mijn gabbervriendjes van satan verlossen? Laat hen weten dat je als christen niet per se een loser hoeft te zijn, Heer.” Of de 17-jarige David Gaarenstroon: “Heer, ik wil u vragen meer leuke programma's voor jongeren te organiseren. Want dat is tegenwoordig hartstikke flut Heer.” En punk-fan Remy Visser (17): “Ik wil bidden voor alle jongeren die naar de kl.., eh naar de donder gaan, Heer. Help hen, Heer. Amen.”

De vijftiende gebedsdag vormt dit jaar het startsein voor de actie 'Klas 2000', een initiatief van een reeks evangelische organisaties. Het is de bedoeling scholieren op alle openbare en bijzondere scholen de week rond Pasen te vertellen over het evangelie, waarbij de gelovige scholieren het voortouw zullen nemen. Ze kunnen daarbij de hulp inroepen van blikvangers als de motorduivels, een Praiseband, een klimwand, een rodeostier, Camelterreinwagens en zelfs een schavot voor de actie 'bekogel je klasgenoot met een negerzoen'. Want christenkinderen houden heus van precies dezelfde geintjes als hun niet gelovige leeftijdgenoten, bezweert mede-organisator D. van Schepen.

Daarnaast krijgen alle 613.602 leerlingen in de hoogste groepen van de basisschool het boekje Basic, een strip over Jezus. Voor alle 1.125.614 middelbare scholieren is er de glossy 'Heavenly Quality' met onder meer een persoonlijkheidstest over 'Jezus en jij' en weetjes over fotomodellen, premier Rabin en Kurt Cobain. Om de actie te ondersteunen zullen alle bezoekers van de nationale gebedsdag 77 dagen lang elke dag bidden voor de jongeren.

De organisatie schrijft: 'Christenen horen zout en licht te zijn. Het evangelie is relevant voor de hele samenleving - Ja toch?' Motto voor de actie is Prediker 12:1 'Gedenk uw Schepper in uw jeugd'. Hoeveel jongeren onder de 18 jaar zich tot een kerkelijke gezindte rekenen, wordt niet centraal bijgehouden. Maar van de 18- tot 24-jarigen is dat het geval bij een kleine meerderheid van 51 procent, aldus cijfers van het CBS, en gaat zeker 17 procent een keer per maand naar de kerk.

Willen de gelovige jongeren hun klasgenoten wel over het evangelie vertellen? Zeker wel, glunderen Bas en Stephan, voor een graffiti-bord met opschriften als 'No bomb, no virus: just Jesus and you' en 'God kent je beter dan je eigen DNA'. Bas (17) is gereformeerd en komt als enige in zijn klas uit voor zijn geloof, zegt hij. Hij zal zijn klasgenoten “niets door de strot douwen, maar wat denk je dat er met ze gebeurt als ze dood gaan? Je wordt toch niet op de wereld gezet om te leven en daarna niets meer te zijn. Als Christen geloof ik in God en het eeuwige leven.”

Zijn vriend Stephan: “De wereld gaat naar de nete. Als niet-christen krijg je een carrière, neuk je je rot, trouw je een mooie vrouw. Als je dan rond je 40ste vastloopt in een midlifecrisis, heb je alleen nog je auto en je kinderen. Wij hebben Jezus. Jezus is mijn beste vriend. Hij heeft altijd liefde voor je. Ook als je zoals ik bier drinkt, pogoot op christelijke death-metal en een blowtje hebt geprobeerd.”

Nederland moet af van het idee, vinden ze allebei, dat Jezus een duffe oude grijsaard is met een sikje van wie niets mag. Zijzelf slaan ook voor een kerkorgel op de vlucht “en dat gaan we nu eens fijn op alle scholen in Nederland vertellen”, zegt Bas. Ook Renze van dertien zou dat graag doen, maar hij durft niet. Dan wordt hij op zijn vbo-school in Utrecht geheid “pispaal”. “De anderen zijn moslims, weet je. Ze haten christenen. Ze zijn macho en doen alles wat God verboden heeft.”

Later die middag zet de gospelband een nieuw lied in. Duizend armen zwaaien de lucht in, de handpalm richting God. “Jong en oud, wees niet koud, zegt het voort”, zingt de zaal. “Hij is groter, mooier, sterker en ook beter. Jezus Christus, halleluja.” En Renze? Nee, hij gaat zijn klas niet over Hem vertellen. “Eigenlik is het net goed dat zij Zijn liefde missen. En dan hoef ik ze per slot ook lekker nooit tegen te komen in de hemel.”

    • Wubby Luyendijk