Drs.J.C. Blankert

Drs.J.C. Blankert (1940) is benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Gastec, een onderneming die werkt voor opdrachtgevers die ondersteuning behoeven op het gebied van gastechnologie. Aandeelhouders zijn de Nederlandse energiebedrijven, EnergieNed. en Gasunie. Hij volgt prof.dr.L.H.Th. Rietjens op die zijn functie als voorzitter van de raad volgens schema heeft neergelegd. Blankert, vice-voorzitter van de werkgeversvereniging VNO/NCW, is sinds medio 1993 lid van de raad van Gastec en bekleedt tal van andere commissariaten.