Brand pleit voor stadsgevangenis voor verslaafden

DEN HAAG, 8 JAN. Korpschef J.L. Brand van de politie Haaglanden wil verslaafden die overlast veroorzaken, snel opsluiten in zogenoemde stadsgevangenissen. In deze gevangenissen worden verslaafden verzorgd en kunnen zij afkicken.

Brand dringt aan op een spoedige wijziging van de strafwet, zodat de grote steden deze vorm van detentie vóór 1997 kunnen invoeren. Volgens Brand komen alleen in Den Haag al twee- tot driehonderd verslaafden en 750 zwerfjongeren in aanmerking voor plaatsing in een stadsgevangenis. Zij zijn, aldus Brand, verantwoordelijk voor zo'n zestig procent van de criminaliteit in Den Haag.

In de Drugsnota heeft ook het kabinet gepleit voor gemeentelijke 'zorgdetentie', een kruising tussen detentie en hulpverlening. Het oorspronkelijke plan is afkomstig uit Rotterdam. Gemeente en politie pleiten daar al enige tijd voor gesloten inrichtingen om 'overlastgevende verslaafden' op te vangen die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de kleine criminaliteit, zoals winkeldiefstallen en auto-inbraken. Wegens het cellentekort komt deze groep tot dusver na het plegen van een overtreding meestal snel weer op vrije voeten.

Voor zorgdetentie komen verslaafden van 18 tot 35 jaar in aanmerking, die bij herhaling relatief lichte delicten plegen en agressief gedrag vertonen. Rotterdam wil de verslaafden leren hun drugsgebruik te beheersen, werkervaring laten opdoen en hen op zichzelf leren wonen. Het totale programma moet twee jaar duren.

Afgelopen maand stelde staatssecretaris Kohnstamm (binnenlandse zaken) in het kader van het grote-stedenbeleid al vier miljoen gulden beschikbaar aan Rotterdam om met deze nieuwe vorm van detentie te experimenteren. Kandidaten voor zorgdetentie moeten vrijwillig kiezen. Daartoe wordt dan hun voorlopige hechtenis opgeheven. Wanneer ze de inrichting voortijdig willen verlaten, worden ze alsnog veroordeeld voor hun misdrijf en wacht hen een gevangenisstraf. Het Rotterdamse experiment betreft honderd overlastgevende verslaafden. Het kabinet heeft in de Drugsnota laten weten in de nabije toekomst naar ten minste 300 behandelplaatsen voor overlastgevende verslaafden te streven, waarvan 100 in Amsterdam.

Een probleem bij de zorgdetentie is dat op de relatief lichte delicten die verslaafden begaan, doorgaans niet meer celstraf staat dan zes tot negen maanden. Maar een woordvoerder van de gemeente Rotterdam meent dat het perspectief van resocialisatie en herintegratie in de maatschappij voor een deel van hen voldoende aantrekkelijk is om voor zorgdetentie te kiezen.