Bomaanslagen op Corsica gericht op toeristische doelen

PARIJS, 8 JAN. De bommencampagne op het Franse eiland Corsica is weer opgelaaid. Vannacht ontploften drie bommen. Zij veroorzaakten zware schade aan toeristische kantoren. Gisteren werd de inspectie van het hoger onderwijs in Bastia door een explosie geruïneerd.

De hernieuwde campagne zou verklaard worden door de onderhandelingen die de regering-Juppé in het geheim voert met 'nationalistische' bewegingen op het eiland. De regeringswoordvoerder, minister Alain Lamassoure, heeft gisteravond formeel ontkend dat zulke besprekingen plaatsvinden. Die worden hoogstens met volksvertegenwoordigers gevoerd: “Men verwerft zich geen legitimiteit met kilo's explosieven, maar in de stembus”, voegde hij er aan toe.

Het Franse dagblad Libération wist zaterdag te melden dat president Chirac zijn naaste medewerker en vertrouweling Maurice Ulrich heeft opgedragen in het diepste geheim een regeling uit te werken die het eiland een aparte status zou geven die te vergelijken is met die van Overzeese Gebiedsdelen zoals Réunion.

Volgens kenners van de nationalistische beweging gaat het in werkelijkheid niet meer om een echte afscheidingsbeweging. Onafhankelijkheid is geen reële optie omdat de economie van Corsica nauwelijks eigen bronnen van bestaan heeft. Een status aparte binnen de Franse republiek is voordeliger. Bijzondere regelingen in die zin werden al getroffen in 1982 en 1991. De economische achterstand ten opzichte van andere regio's op het Franse vasteland werd bij die gelegenheden gedeeltelijk rechtgetrokken door financiële concessies aan het eiland.

De nationalistische beweging, zoals het 'verzet' op Corsica toch nog wordt aangeduid, is ook onderling zwaar verdeeld. De FLNC is verscheurd in een Canal Historique, een Canal Habituel en de Resistanza. De bovengrondse politieke bewegingen van deze verzetsstromingen hebben zware meningsverschillen die het afgelopen jaar weer steeds vaker bloedig zijn uitgevochten. Eind augustus werd Pierre Albertini, leider van de Mouvement pour l'Autodetermination (MPA) op straat vermoord. Tot dan toe ging het steeds om oog-om-oog-liquidaties op lager niveau.

De laatste weken heeft het onderling vereffenen van schijnbaar eindeloze rekeningen weer plaats gemaakt voor aanvallen op 'Franse' doelwitten. Verschillende rechters zijn door geluk ontsnapt aan dodelijke aanslagen. Het zou allemaal bedoeld zijn om maximale druk uit te oefenen op de Franse regering. Opdat die nieuwe gebaren maakt ten voordele van 'een volk', of 'een land', zoals nationalisten Corsica, dat gekoloniseerd zou zijn door het officiële Frankrijk, bij voorkeur noemen.

Minister Lamassoure zei dat het oplaaien van de bommencampagne laat zien dat men van “betrekkelijk vertrouwde uitingen van nationalisme is gegroeid naar verschijnselen die veel te maken hebben met banditisme en mischien wel mafieuze vormen aannemen.” De regering zoekt “een dialoog met degenen die daartoe bereid zijn. Een eerste voorwaarde daartoe is dat men afstand doet van geweld”, aldus de woordvoerder van de regering. Premier Juppé zal een dezer dagen een gesprek hebben met Corsicaanse leden van het parlement in Parijs. Minister van binnenlandse zaken Debré is van plan een dezer weken een bezoek te brengen aan het eiland.

    • Marc Chavannes