Amsterdam wil 2.000 illegalen kwijt

AMSTERDAM, 8 JAN. De Amsterdamse vreemdelingenpolitie wil dit jaar ruim tweeduizend criminele illegale vreemdelingen die zich in de hoofdstad ophouden verwijderen. Dat blijkt uit het onlangs verschenen jaarplan van deze dienst.

Volgens de vreemdelingenpolitie zijn illegale vreemdelingen “in toenemende mate” verantwoordelijk voor een sfeer van onveiligheid in de wijken. Uit het jaarplan valt niet op te maken hoeveel illegale vreemdelingen zich aan criminele praktijken schuldig maken. Volgens schattingen zouden zich in het centrum van Amsterdam zo'n 1.200 illegale Noordafrikanen ophouden die zich schuldig zouden maken aan diefstal uit auto's en zakkenrollerij.

Het verwijderen van illegale vreemdelingen wordt bemoeilijkt omdat zij niet zelden bij aankomst in Nederland hun documenten vernietigen, zodat onduidelijk is welke nationaliteit zij hebben. Met Marokko zijn inmiddels afspraken gemaakt over het terugnemen van onderdanen. Dat geldt nog niet voor landen als Tunesië en Algerije.

Niet alleen onduidelijkheid over hun nationaliteit speelt de vreemdelingenpolitie parten bij de poging illegalen te verwijderen. Ook het feit dat het vreemdelingentoezicht decentraal, door wijkteams geschiedt, zorgt voor moeilijkheden. Uit het jaarplan blijkt dat bij wijkteams wel voldoende kennis bestaat over de problematiek maar “dat door allerlei redenen de opgedane kennis weglekt.”