Zojuist verschenen

ABRAHAM WOLFGANG (red.): Italiaansche Spraakkonst

443 blz., Floris Publications 1995, ƒ 55.-

Facsimile uitgave van het eerste Italiaans-Nederlands woordenboek uit 1672. In november werd het eerste exemplaar van deze spraakkunst voor Beminners der Italiaansche taale uitgereikt aan de president van Italië, Scalfaro. Van de originele uitgave, die nauwelijks verschilt van deze, bestaat nog slechts één exemplaar. Interessant is de gelijkenis van het zeventiende-eeuwse Italiaans met het moderne Italiaans, tegenover het grote spellingsverschil tussen het oude en het hedendaagse Nederlands.