Zestienhoven

In het programakkoord 1994/8 van de vijf college-partijen PvdA, CDA, VVD, GroenLinks en D66 staat in paragraaf 6 onder andere: “Collegepartijen (dus ook CDA en VVD) herbevestigen het al vele jaren in Rotterdam gehuldigde standpunt dat handhaving van het bestaande vliegveld op de huidige plaats ongewenst is” en verder: “Vastgesteld kan worden dat een meerderheid in de nieuw gekozen gemeenteraad vanuit het lokale en regionale perspectief geen noodzaak ziet een nieuwe luchthaven aan te leggen”.

Met andere woorden: alle partijen zagen reeds in 1994 van een nieuw vliegveld in de Schieveense Polder af. En terecht. NRC Handelsblad van 18 december doet het voorkomen alsof een groter vliegveld in de Schieveense Polder gunstiger ware geweest. Gunstig voor wat? Niet voor de economie. Zie de studie van het Nederlands Economisch Instituut die slechts bij zeer lange termijnprognoses enig verschil laat zien. En iedereen weet wat prognoses in de economie waard zijn. En voor het milieu een ware ramp. De enige goede oplossing is een airstrip voor zakelijk personenvervoer en meer niet. De hoop is gevestigd op het gezonde verstand om eindelijk en snel een eind aan deze politieke wanvertoning te maken. Kiezersbedrog schijnt mode te worden.

    • P. Moelker