Twee ambtenaren EU gearresteerd na fraude

BRUSSEL, 6 JAN. Twee functionarissen bij de Europese Commissie, een Griek en een Fransman, zijn gisteren in voorlopige hechtenis genomen op beschuldiging van corruptie.

Dit heeft de Belgische politie bekend gemaakt.De Griek, George Tzoanos, hoofd van de afdeling toerisme van de Commissie en diens naaste medewerker, de Fransman Pascal Chatillon, zouden met honderdduizenden guldens hebben gefraudeerd. Ook de echtgenote van Tzoanos is gearresteerd.

De arrestatiebevelen kwamen na een langdurig onderzoek van een Brusselse onderzoeksrechter die van het Europese Parlement en de Europese Commissie de opdracht had gekregen onregelmatigheden te onderzoeken die bij het bureau voor toerisme van de Europese Commissie aan het licht waren gekomen tussen 1989 en 1994.

In maart van vorig jaar werd na een intern onderzoek van de Commissie de politieke onschendbaarheid van de twee functionarissen al opgeheven en kregen zij hun ontslag. Tzoanos en Chatillon worden ervan beschuldigd illegaal commissies te hebben ontvangen van instellingen die werkzaam zijn in de sector toerisme in ruil voor opdrachten voor het uitvoeren van studies of het toekennen van subsidies.

Ook zou door verschillende lidstaten geld zijn betaald aan de functionarissen in ruil voor het verkrijgen van door de commissie gefinancierde contracten in het kader van het Europese Jaar van het Toerisme.

In het jaarlijkse rapport van de Europese rekenkamer wordt al jaren alarm geslagen over de gebrekkige controle op de besteding van Europese fondsen. Europees Commissaris Anita Gradin heeft beloofd maatregelen te treffen voor harder optreden tegen fraude met Europese gelden. Ook het Europese Parlement dringt aan op betere controle op de uitgaven van de Commissie.

Een centraal bureau voor de bestrijding van fraude schatte het bedrag waarmee door de functionarissen is gefraudeerd gisteren op enkele honderdduizenden Ecu. De begroting van de afdeling toerisme van de Europese Commissie bedraagt jaarlijks rond de twintig miljoen gulden. (AFP, AP)