'Topambtenaren vijf jaar aanstellen'

DEN HAAG, 6 JAN. Topambtenaren zouden in principe een aanstelling voor vijf jaar moeten krijgen. Functioneert de ambtenaar onvoldoende, dan kan hij of zij gemakkelijker het veld ruimen dan nu het geval is. De grotere onzekerheid die een dergelijke constructie met zich meebrengt, zou gecompenseerd moeten worden door een hoger salaris. Dat voorstel doet plaatsvervangend directeur Personeelsmanagement Rijksdienst mr. D. van der Heide van het ministerie van binnenlandse zaken. Hij reageert met een artikel in het Managementblad Rijksdienst op de problemen die eind vorig jaar ontstonden rond de gouden handdruk voor de Amsterdamse procureur-generaal Van Randwijck. De uitkering van een half miljoen bovenop de salarisdoorbetaling tot Van Randwijcks pensionering vonden velen binnen en buiten de politiek te riant.