Stellingen

Het ongebreidelde streven van Natuurmonumenten om hun ledental te laten groeien kan op den duur een averechtse uitwerking hebben op het nagestreefde behoud van de natuur.

C. LABAN, Universiteit van Amsterdam

CNN bewijst dagelijks dat door de staat gesubsidieerde televisie helemaal niet nodig is.

G. VAN SELM, Rijksuniversiteit Groningen

Het is algemeen menselijk gezien goed dat 'de muur' en de totalitaire Oostblok regimes zijn gevallen, maar het is onjuist dat het Westen daaraan zijn politieke gelijk meent te kunnen ontlenen.

J.B. SCHIERE, LU Wageningen

Het op zijn tijd niet hoeven accepteren van elkaars tekortkomingen kan het functioneren in groepen bevorderen.

S. KUPPENS, Rijksuniversiteit Leiden

Ten onrechte denken velen dat de strijd tegen vergankelijkheid kan worden beslecht met fotografische reproductie.

R.A. EEK, Technische Universiteit Delft

Protocollen zijn bijzonder nuttig voor computers, en tevens voor mensen die twijfelen aan hun eigen improvisatievermogen of dat van anderen.

H.P.A. CALIS, Technische Universiteit Delft

Over de vooroordelen, welke de Nederlanders ten opzichte van de Duitsers hebben, winden zich slechts die Nederlanders op, welke deze vooroordelen niet hebben.

H. NIJSSEN, Katholieke Universiteit Nijmegen

Het stellen dat machines intelligente beslissingen kunnen nemen op het niveau van de mens, is ontkennen dat mesnen een vrije wil hebben.

J. SLOMP, Rijksuniversiteit Leiden

Niets zeggen wil niet altijd niets zeggen.

A.A.C.M. OUDHUIS, Rijksuniversiteit Groningen