Spelling (2)

Niet echt gespitst op het vinden van een foutje in het stuk 'Perfecte spelling blijft een illusie' van de Algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie bleef mijn oog hangen achter de zinsnede: “Het is jammer dat een ...uitgever er voor heeft gekozen om niet de komst van het Groene Boekje af te wachten.” Ik ben geen deskundige, maar wel liefhebber van goed Nederlands.

Ik erger mij de laatste tijd mateloos aan het gebruik van de modieuze kreet 'hij heeft er bewust voor gekozen'. Van den Bergh had naar mijn gevoel beter kunnen schrijven: “Het is jammer dat een [...] uitgever heeft besloten om niet de komst van het Groene Boekje af te wachten”. (Of nog beter: heeft besloten om de komst van het Groene Boekje niet af te wachten.) Maar wat een heerlijke eenvoud zou het geweest zijn als er had gestaan: “Het is jammer dat een ..uitgever de komst van het Groene boekje niet wilde afwachten”. Willen - besluiten - er voor kiezen, is hier ook al sprake van inflatie? Als zelfs de Algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie geen weerstand biedt tegen de verloedering, van wie mag ik dan steun verwachten?

    • J.J. ten Velden