Spelling (1)

In NRC Handelsblad van 30 december schrijft G. van den Bergh (Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie) dat het nieuwe Groene Boekje 'onbetwist' beter is dan het oude.

Dit is onjuist. Er zijn weliswaar verbeteringen aangebracht, zoals het intrekken van nakeurspellingen als koncert, maar zij verzwijgt dat er tegelijkertijd nutteloze omspellingen hebben plaatsgevonden. Sommige daarvan, zoals de omzetting van praeses en quantum in preses en kwantum, zijn zelfs strijdig met de opdracht die door de verantwoordelijke ministers is verstrekt. Het is verder jammer dat zij geen poging wil doen om de verschillen tussen Van Dale en het Groene Boekje weg te werken. Het is kennelijk te pijnlijk om te erkennen dat veel van die verschillen zijn ontstaan doordat er bij Van Dale beter is nagedacht dan bij de Taalunie. Een Taaluniespelling als zo-even (met streepje) getuigt daarvan. Mevrouw Van den Bergh roert in haar artikel veel zaken aan, maar zij reageert niet op de kern van alle naar voren gebrachte kritiek: waarvoor is er tegelijk met de door de ministers gevraagde stap in de goede richting ook een geheel onnodige en door niemand gewenste stap in de verkeerde gezet? En waarom zouden we 21 miljoen taalgebruikers jarenlang met misbaksels als pannenkoek opzadelen als het hooguit een paar dagen werk kost om dit soort rariteiten op te sporen en te herstellen?

    • G.V. Molewijk