Rotterdam wil lagere snelheid rondom stad

ROTTERDAM, 6 JAN. De gemeente Rotterdam wil de maximum snelheid op de rijkswegen rond de stad verlagen van 100 tot 80 kilometer per uur. De bedoeling hiervan is een bijdrage te leveren aan het verminderen van de filevorming.

Bij lage snelheden ontstaan op snelwegen minder files doordat de afstand tussen de auto's kleiner kan worden: de wegcapaciteit neemt dan toe. Bij een goede handhaving neemt ook de spreiding in snelheid van het verkeer af, waardoor minder wegverslindende inhaalmanoeuvres plaatsvinden. Of alle theoretische voordelen ook werkelijk zullen worden gerealiseerd, is niet geheel zeker, aangezien automobilisten nu vaak dichter op elkaar rijden dan gezien hun snelheid verantwoord is.

Havenwethouder R. Smit zal het plan binnenkort voorleggen aan minister Jorritsma van verkeer en waterstaat. Een werkgroep van Rotterdamse en departementale ambtenaren studeert overigens al twee jaar op de 80-kilometergrens. Op dit moment onderzoeken zij de mogelijkheden tot controle door politie en het openbaar ministerie.

Wethouder Smit en burgemeester Peper luidden onlangs de noodklok over de files rond Rotterdam. Smit ziet het dichtslibben van de rijkswegen rond Rotterdam als de grootste bedreiging voor de haven. Hij wil daarom nog meer maatregelen, zoals een scheiding van vrachtverkeer en woon-werkverkeer. Vrachtauto's zouden aparte rijstroken moeten krijgen. Forensen zouden bij grote drukte met stoplichten moeten worden tegengehouden bij de opritten van de rijkswegen.