Rentepeil in VS beperkt autoverkoop

DETROIT, 6 JAN. De grote drie automakers Chrysler, Ford en General Motors hadden voor 1995 hoge verwachtingen over de verkoop. GM dacht aan een markt van 15,3 miljoen verkochte auto's in de Verenigde Staten, Ford zat daar iets boven, maar Chrysler spande de kroon met 16,1 miljoen. De uitkomst viel iets tegen en op dit moment denkt Detroit dat het cijfer 15,1 miljoen zal bedragen.

Hoe komen de autofabrieken aan die schattingen?

Dan Bussmann, topeconoom bij Chrysler, kan het precies uitleggen. Bussmann studeerde af aan Cornell University en werkte onder meer bij de Federal Reserve Bank in Dallas en bij TRW, een consortium dat onder meer auto-onderdelen maakt maar ook kredietwaardering doet. Hij zit bij Chrysler sinds 1986 en is sinds november 1994 de leider van een acht man tellend economisch team. Hij verklaart dat de voorspelling voor 1995 ernaast zat omdat hij verouderde gegevens aantrof. “In januari van vorig jaar heb ik mijn prognose al teruggeschroefd”, zegt hij.

“Mijn achtergrond is de econometrie, maar we gebruiken geen econometrische modellen”, aldus Bussmann, die als tweede naam Vanderbeek heeft, omdat zijn grootvader zo heette. “Wij doen het volgens onze eigen methode.” Een afdeling als die van Bussmann kijkt naar trends in het verleden en rekent die door naar de toekomst. Er zijn verwachtingen voor de korte termijn - een maand, een jaar - en voor de lange termijn. Chrysler kijkt voor de lange termijn naar de groei van het aantal huishoudens en het aantal auto's per huishouden, de groei van persoonlijke inkomens, de mate van verstedelijking en de leeftijd van auto's voordat ze tot schroot worden verwerkt. Bussmann: “We gooien dat in een pot en daar kunnen we dan mee aan de slag.”

Voor de lange termijn denkt Bussmann dat de gemiddelde groei van het aantal auto's in de VS een half procent per jaar is. Van verschrote auto's wordt 78 procent vervangen, 15 procent hangt samen met de groei van het aantal huishoudens met 20 miljoen en de resterende 7 procent is het gevolg van groei van het aantal auto's per huishouden. Dat is 1,8 auto per huishouden op dit moment en 1,9 in 2010.

Voor de korte termijn zijn er acht factoren die 'stoplichten' worden genoemd en die de kwalificatie rood, oranje of groen krijgen. Het gaat om reële inkomensgroei per huishoudens (groen), schuld per huishouden (rood), rentestanden (oranje), inflatie (groen), arbeidsproduktiviteit (groen), consumentenvertrouwen (oranje), duur van de gemiddelde werkweek (oranje), aanmeldingen van werkzoekenden (oranje) en de aandelenbeurs (groen).

Het plaatje is volgens Bussmann dan ook overwegend oranje, wat Chrysler ertoe heeft gebracht de prognose van het aantal verkochte auto's voor 1996 op 15,1 miljoen te houden. In 1997 kan dat een half miljoen beter zijn, mits de Federal Reserve Bank, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de rente verlaagt.