Ramsj

MARY BLACK e.a.: American Paintings in the Detroit Institute of Arts

Gebonden, Hudson Hill Press 1991, van ƒ 161,25 voor ƒ 35,-. Antiquariaat Frans Melk, Hilversum.

Fraai uitgegeven studie over de collectie Amerikaanse schilderijen van het Detroit Institute of Arts. In drie delen wordt de complete collectie beschreven. Dit eerste - zelfstandige - deel beperkt zich tot Amerikaanse schilders die zijn geboren voor 1816. Na een korte levensschets volgt een gedetailleerde beschrijving van de afgebeelde schilderijen (bij elkaar ruim 200). Begint met een geschiedenis van de collectie.

Uitstekende reprodukties

    • Ewoud Sanders