Ook in arme gemeenten moet het riool in orde zijn

De belastinginkomsten van de gemeenten groeien dit jaar veel harder dan die van het Rijk. Maar de lasten stijgen niet overal even hard.

Langzamerhand tekenen zich de nieuwe contouren af: eerst gaat de Vut op rantsoen, daarna volgt differentiatie. “Uiteindelijk bepaalt de situatie op de arbeidsmarkt het lot van de Vut. Toen de werkloosheid hoog was, raakte de Vut in zwang. Nu zij lager is, neemt de druk toe om de Vut aan te passen”, aldus onderzoeker Delsen. Hij is warm voorstander van verruiming van de mogelijkheden van deeltijd-Vut in combinatie met de introductie van meer individuele "opbouwelementen' (via spaarregelingen), op basis waarvan uitgesteld loon wordt geïncasseerd zodra de tijd rijp is om "een stapje terug' te doen. Geleidelijk zou dan toegewerkt kunnen worden naar integratie van de Vut-gelden in een systeem van flexibele pensionering. Daarmee sla je twee vliegen in één klap, voorspelt Delsen. De arbeidsparticipatie van ouderen stijgt en vervroegd uittreden blijft betaalbaar. Dat er dan ook niet meer bij elke nieuwe CAO over de Vut hoeft te worden gesteggeld, acht hij mooi meegenomen.

    • Guido de Vries