Monopoly op Cuba

In het artikel van Friederike de Raat 'Monopoly, populairste spel, bestaat zestig jaar' (NRC Handelsblad, 30 december), wordt opgemerkt dat Monopoly sinds 1959 op Cuba verboden is.

Hieraan kan worden toegevoegd dat het spel ook in andere communistische landen bij de machthebbers niet geliefd was. In de vroegere DDR werd een aardige poging gedaan om het spelen te ontmoedigen. Er werd een nieuw spel 'Trans-Kombi' ontworpen, dat een zekere gelijkenis met Monopoly vertoonde, maar dat meer gerelateerd was aan het politieke systeem van de DDR. Het spel is aangekondigd als 'Communistisch Monopoly-spel' in NRC Handelsblad van 22 december 1982. Het werd gespeeld door twee spelers of teams, die ieder een transportcollectief vertegenwoordigden en die met een krediet van de staat goederen over de weg, per spoor, over het water of per vliegtuig moesten vervoeren. De speler, die het kleinste bedrag van het krediet verbruikte, won. Het spel werd in plaats van met een dobbelsteen met een getallentol gespeeld, die misschien wel typerend was voor het inefficiënte systeem van de vroegere communistisch geregeerde landen. De tol vergde van de spelers een eindeloos geduld, want het duurde minuten voor hij was uitgedraaid en omviel. Voor zover mij bekend is het spel nooit in het Westen geïntroduceerd, hoewel het, afgezien van de getallentol, aardige elementen bevat en het spelen ervan best spannend is.

    • J.C.E. van den Brandhof