Minister van buitenlandse zaken Rusland treedt af

MOSKOU, 6 JAN. De Russische minister van buitenlandse zaken, Andrej Kozyrev, is gisteren afgetreden. President Jeltsin heeft laten weten dat het buitenlands beleid van Rusland door het vertrek van de als pro-Westers beschouwde minister niet zal veranderen.

Kozyrev heeft zijn besluit nog niet in het openbaar toegelicht, maar het komt niet onverwachts. De minister heeft als onafhankelijke kandidaat bij de verkiezingen van 17 december een parlementszetel gewonnen en moest deze week bekendmaken of hij de zetel zou aanvaarden. Volgens de Russische grondwet kan een lid van het parlement geen andere betaalde werkzaamheden verrichten, behalve in onderwijs, wetenschappen of de kunstsector.

Kozyrev stond al maanden onder grote druk en zijn aftreden is herhaaldelijk geëist door de communistische partij en door de populist Vladimir Zjirinovski, die respectievelijk als eerste en tweede eindigden bij de parlementsverkiezingen van vorige maand. President Jeltsin kondigde in oktober in een veelbesproken televisieuitzending aan dat hij Kozyrev zou ontslaan, zonder te zeggen wanneer.

De 44-jarige carrièrediplomaat werd in 1990 minister en voerde aanvankelijk een beleid dat was gericht op samenwerking en integratie met het Westen. Hij kreeg in eigen land toenemende kritiek te verduren toen het gevoel groeide dat Rusland in de wereld steeds meer werd genegeerd. De voorgenomen uitbreiding van de NAVO in oostelijke richting en de activiteiten van de vroegere vijand in voormalig Joegoslavië zijn de meest aangehaalde voorbeelden van wat in brede kringen in Rusland wordt ervaren als een nationale vernedering.

Als mogelijke opvolgers van Kozyrev worden onder anderen genoemd Ivan Rybkin, de voorzitter van het vorige parlement, en Vladimir Loekin, voorzitter van de commissie voor buitenlandse zaken van het parlement.

    • Hans Nijenhuis