Millennium (2)

'Millennium wisseling inspireert tot grootse ideeën' (NRC Handelsblad, 30 december). Het blijkt dat velen - waaronder ook de redactie van dit blad - niet goed kunnen tellen. Het is een hardnekkig misverstand te menen, dat het nieuwe (3de) millennium ingaat daags na oudejaarsavond 1999. Het nieuwe millennium start immers pas op Nieuwjaarsdag 2001. Als er opeens drie nullen verschijnen op de kalender dan is iedereen de kluts kwijt en wil men uitbundig gaan feesten. Ik hoop dat deze uiteenzetting ertoe bijdraagt het einde-millenniumfeestje nog een jaar uit te stellen. Dat geeft de plannenmakers nog een jaar extra voorbereidingstijd voor de organisatie van de festiviteiten.

    • L.J.L.A.M. de Gruyter