Levinas

Het voor mij belangwekkende artikel 'Geen wijsgeer was onder theologen zo gevierd als Levinas', door Frits Groeneveld (NRC Handelsblad van 28 december), bevat een aanhaling die onmogelijk juist kan zijn, omdat zij de betekenis van Emmanuel Levinas in één klap onderuithaalt.

Ze zou afkomstig zijn van de theoloog Marcel Poorthuis. Hij zou gezegd hebben: “Het hoogtepunt van de belangstelling voor zijn werk is alweer voorbij. Dat komt, denk ik, omdat zijn denken zowel heel ontwrichtend werkt, maar hij ook juist géén algemene moraal propageert. In ethische zin spreekt Levinas namelijk hoogst individueel alleen voor zichzelf en is hij er niet op uit iemand anders iets op te dringen.” Marcel Poorthuis, als uw woorden juist zijn aangehaald, dan vraag ik u: “Waar zegt Levinas dat hij alleen voor zichzelf spreekt? Ongetwijfeld nergens, want dat zou betekenen dat hij niet in gezelschappen verkeerde en (ook) dat hij zeer baatzuchtig was. En dit nu kan ik van hèm niet geloven. Wel kan ik me voorstellen dat u van hem sprak als volgt: “In ethische zin spreekt Levinas namelijk hoogst individueel, alleen vanuit zichzelf.” Levinas verdient deze correctie, vindt u niet?

    • Kees F. Smit