Jaartaal 1995; De debuutwoorden van vorig jaar

Taal tekent de tijd. Een periode wordt herkend aan de woorden en uitdrukkingen die opgeld doen. Nieuwe woorden uit 1995 zijn hier bijeen gebracht zonder enige voorspelling over hun eventuele verankering in de taal. Maar minstens één keer hebben ze dienst gedaan om iets te beschrijven dat zonder hen niet kon worden gezegd. Dat rechtvaardigt een plaatsje in de taalgeschiedenis.

30 Volleybal Finale nationale beker vrouwen

    • Frans van Lier
    • M.M.V Coen van Hoewijk