Hij-campagne

'De ware gelovige is ongevoelig voor blasfemie', schrijft de classicus Anton van Hooff in een reactie op de Hij-campagne waarin Jezus in een maatpak van zo'n driehonderd gulden wordt afgebeeld (NRC Handelsblad, 29 december).

Van Hooff twijfelt aan de sterkte van het geloof van diegenen die geklaagd hebben over de reclamestijl van het kledingconcern. Voor het kledingconcern Hij leeft Hij nog, aldus Van Hooff. Wel, Hij leeft ook nog voor allerhande groeperingen die in Gods naam moorden, discrimeren en volstrekte intolerantie bedrijven. Prima, om Van Hooff te citeren, “ze veronderstellen toch maar een publiek dat zulke christelijke verwijzingen verstaat”. Van Hooff lijkt van het aardse leven onthecht. Onthechting betekent echter niet alles loslaten, je schouders ophalen bij heersend onrecht en lachen om wat anderen in hun wankel geloof aan dommigheid uithalen, het betekent juist volledig verbonden raken met al het levende en handelen vanuit hetgeen het leven zelf ingeeft. Wie ècht onthecht raakt van het leven wordt kluizenaar en schrijft geen ingezonden brieven. Of hij/zij besluit juist met alles wat in hem/haar steekt heersend onrecht te bestrijden. Zo iemand gaat dikwijls zijn eigen gang maar is zeker niet ongevoelig voor wat anderen doen of zeggen. Integendeel, zou ik zeggen.

    • Ben Claessens