Goeree-Overflakkee

Naar aanleiding van het artikel 'Goeree-Overflakkee blijft verdeeld over band met Zeeland' (NRC Handelsblad, 19 december) het volgende.

Het moet duidelijk zijn dat niemand op Goeree-Overflakkee gevraagd heeft om een herindeling. Wij voelen ons prima thuis bij Zuid-Holland en worden uitsluitend tot een keuze gedwongen door de omstandigheid dat de te vormen stadsprovincie Rotterdam van mening was dat Goeree-Overflakkee daarbij overbodige ballast zou zijn. Gedeputeerde G. de Kok van Zeeland meent, blijkens het artikel, dat het “een kwestie van onderhandelen” zal worden. Dat is dan wel onderhandelen over de hoofden van bijna 45.000 inwoners van Goeree-Overflakkee heen. Hoewel mijn hoop gevestigd zou moeten zijn op het niet doorgaan van de stadsprovincie Rotterdam, vertrouw ik vooralsnog maar op de overtuigingskracht van onze provinciale bestuurders.

    • P. de Man Dirksland