Ex-burgemeester in beroep tegen ontslag

MAASTRICHT, 6 JAN. Ex-burgemeester Riem van Brunssum gaat bij de Centrale Raad voor Beroep in Utrecht in beroep tegen het vonnis van de rechtbank van Maastricht. Die stelde dat minister van binnenlandse zaken De Graaff-Nauta hem in augustus 1994 terecht oneervol had ontslagen. Riems advocaat mr. J. Marchal heeft dat vrijdagmiddag in Maastricht bekendgemaakt. De voormalige burgemeester had in een bodemprocedure in november vorig jaar bezwaar aangetekend tegen het oneervol ontslag en tegen het verstrekken van strafrechtelijke stukken door justitie aan de minister. De bestuursrechter in Maastricht verklaarde op 2 januari beide bezwaren ongegrond. Bij de Raad van State in Den Haag tekent Riem opnieuw bezwaar aan tegen het vroegtijdig verstrekken van strafrechtelijke gegevens door justitie.