Braks: CDA heeft te protestantse inslag

ROTTERDAM, 6 JAN. Prominent CDA'er G. Braks, voorzitter van de Katholieke Radio Omroep (KRO), is van mening dat het CDA een te protestants-christelijke inslag heeft. Braks meldt dat vandaag in een vraaggesprek met het dagblad Trouw.

Braks spreekt in het vraaggesprek van het gevaar “onvoldoende rekening te houden met de verschillende cultureel-maatschappelijke stromingen”. “Het is belangrijk dat het CDA die goed weerspiegelt en dat dit in onze vergadercultuur tot uitdrukking komt. Daarin leggen we thans te veel nadruk op de getuigenis van bovenaf. Er zit ook te veel rechtlijnigheid in. Iets gebiedends. Zo van: procedure is procedure.”

Het is niet Braks' bedoeling, zo beklemtoont hij, de protestanten in de partij een verwijt te maken. “Ik constateer slechts dat zij een veel grotere verbondenheid aan de dag leggen, naar hun aard actiever zijn en daardoor binnen het CDA manifester aanwezig.” Veeleer kan de katholieken worden verweten dat ze zich niet voldoende manifesteren, suggereert Braks.

Fractievoorzitter Heerma kan wat Braks betreft gewoon aanblijven, ook al is hij protestants. “Prima vent, qua instelling. Iemand met onweersproken bestuurlijke verdiensten. Hij trad aan onder uiterst moeilijke omstandigheden. Vanaf het begin wisten we dat zijn presentatie te wensen overliet. Maar ik weiger me te scharen in de kring van anonymi die hem als fractievoorzitter onderuit willen halen. Temeer niet waar hij zo uitstekend assistentie heeft gekregen van Jaap de Hoop Scheffer. Een prima katholiek.”

De suggestie van de interviewer dat de spanningen tussen Lubbers en diens ooit gedoodverfde opvolger Brinkman ook te maken zouden kunnen hebben met de religieuze tegenstelling tussen de twee, en in het bijzonder met Brinkmans protestantse rechtlijnigheid, wijst Braks van de hand. “O nee. Daar begin ik niet over. Wat je kunt zeggen is dat Lubbers een gevangene werd toen hij in één keer te veel op zijn bord kreeg. En het CDA op koers houden, én de coalitie overeind houden én in Bonn moeten praten over zijn toekomst. Daar liep hij op vast.”