Belastingtelefoon (1)

'Welkom bij de Belastingtelefoon particulieren.' In 1995 werden zo'n 750.000 mensen met deze zin begroet nadat ze het telefoonnummer 06-0543 hadden gekozen. Hoewel uit onderzoek van het ministerie van financiën blijkt dat er bij particulieren nog steeds aarzelingen bestaan om de Belastingtelefoon te raadplegen uit angst om bij de duivel te biecht te gaan, stijgt het aantal bellers elk jaar.

In 1995 had de meest gestelde vraag betrekking op de auto van de zaak. Naar fiscale begrippen een auto die een werkgever ter beschikking stelt aan een werknemer die daar al dan niet tegen bijbetaling in mag rijden. Iemand heeft fiscaal gesproken ook een auto van de zaak als hij eigenaar is van een auto waarvan de werkgever alle kosten vergoedt. Dat kan een leaseauto zijn.

Wie een auto van de zaak heeft, moet een percentage van de cataloguswaarde van die auto bij het inkomen optellen. Dat is niet anders voor degenen die al een eigen auto of motor hebben. De bijtelling is 20 procent; voor mensen die op meer dan 30 kilometer van hun werk wonen geldt een percentage van 24. Die verhoging is overigens omstreden en onlangs heeft een rechter dat tot 20 teruggebracht. De enige manier om aan de 20-procentsbijtelling te ontsnappen is bewijzen dat men in het jaar minder dan duizend kilometer privé in de auto van de zaak heeft gereden; dan telt alleen de werkelijke waarde van dat privé-gebruik als inkomen.

Het gaat om een zware bewijslast waarvoor men nauwgezet een kilometeradministratie moet bijhouden. Bij de belastingtelefoon is een model voor zo'n administratie verkrijgbaar. Daarin moet men bij alle ritten, zowel privé als zakelijk, aantekening maken van kilometerstanden, gevolgde route en bestemming. De fiscus wil de betrouwbaarheid van die administratie kunnen controleren aan de hand van agenda's, rekeningen van de garage of rittenstaten in de boekhouding van de werkgever.

Na de belastbaarheid komt de aftrekbaarheid van de auto op de tweede plaats bij de in 1995 meest gestelde vragen bij de belastingtelefoon. Als aftrekpost voor zakelijk autogebruik geldt een vast kilometerbedrag van (in 1995) 59 cent. Zijn de werkelijke kosten hoger, dan heeft men pech gehad maar bij lagere kosten kan men 'winst' maken. Overigens heeft de aftrekpost pas zin als de totale zakelijke kosten hoger zijn dan (in 1995) 2.139 gulden of - als dat lager is - 8 procent van het inkomen. De meeste mensen blijven onder die drempel.

    • Cees Banning
    • Aertjan Grotenhuis