Ziekenfondsen krijgen meer ruimte van Borst

DEN HAAG, 5 JAN. Ziekenfondsen krijgen van minister Borst (volksgezondheid) per 1 juli meer ruimte om voor een deel zelf te bepalen welke zorg ze aan verzekerden aanbieden. De regels van de Ziekenfondswet dienen hiertoe te versoepelen. De minister heeft de Ziekenfondsraad om advies gevraagd.

De verzekeraars kunnen op die manier beter inspelen op de voorkeuren van de verzekerden. Het bedrag dat de ziekenfondsen vrij mogen gaan besteden bedraagt drie procent van het variabele budget, ongeveer vierhonderd miljoen gulden. De zorg zal wel overeen moeten stemmen met het huidige aanbod.

De zorgverzekeraars zijn nu gebonden aan de Ziekenfondswet die exact voorschrijft welke zorg moet worden aangeboden. Borst wil de zorgverzekeraars meer verantwoordelijkheden toekennen. Zorgverzekeraars Nederland, de landelijke organisatie van verzekeringsbedrijven en ziekenfondsen, is “zeer ingenomen” met het plan van de minister. “Het kabinet heeft besloten om ziekenfondsen meer risico te laten lopen, maar dat kan alleen als de verzekeraar ook meer invloed kan uitoefenen op de zorgverlening. We moeten in staat worden gesteld meer klantgericht te denken. Deze eerste stap naar een flexibilisering van de Ziekenfondswet is heel belangrijk”, aldus een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland.

Het is nog onduidelijk hoe het vrij te besteden deel zal worden ingevuld. Het geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt om projecten te ondersteunen die op een nieuwe manier zorg mogelijk maken. Volgens Zorgverzekeraars Nederland wordt het ook mogelijk om een arts te belonen die door een uitvoeriger behandeling een operatie voorkomt. Bepaalde taken die nu door het ziekenhuis worden uitgevoerd zouden kunnen worden overgenomen door de huisarts.