Wortel vertrekt als beursfraude-officier bij justitie Amsterdam

ROTTERDAM, 5 JAN. Het Amsterdamse openbaar ministerie krijgt voor de vijfde maal in zeven jaar een nieuwe officier van justitie die speciaal belast is met opsporing van beursfraude, zoals effectenhandel met misbruik van voorkennis. De huidige officier, mr. J. Wortel, vertrekt en wordt advocaat-generaal bij het Amsterdamse gerechtshof.

Dat heeft het Amsterdamse openbaar ministerie bevestigd. Volgens een woordvoerder is nog niet beslist wie zijn portefeuille overneemt. In kringen rond de rechtbank doet de naam de ronde van mr. M. van Zwieteren. Zij is officier is bij dezelfde speciale unit van het openbaar ministerie als Wortel. Deze eenheid is onder meer belast is met zware criminaliteit, beursfraude en milieudelichten. “Wij weten nog niet wie het wordt. Het is ook niet in het belang van het openbaar ministerie om te koop te lopen met welke officier welke zaken doet”, aldus de woordvoerder van justitie.

In de beurswereld is met teleurstelling gereageerd op de nieuwste wijziging binnen het openbaar ministerie. De verwachting onder juristen en beurstoezichthouders is dat de verschillende dossiers over voorkennisaffaires die bij justitie liggen, langer op besluitvorming moeten wachten. Afgelopen dinsdag laakte beursvoorzitter drs B. Baron van Ittersum de traagheid waarmee het openbaar ministerie follow up geeft aan aangiftes van de beurs. “Vertragingen, zoals in de afgelopen twee jaren opgetreden, mogen in het belang van alle betrokken partijen niet meer voorkomen”, zo zei Van Ittersum.

De Stichting Toezicht Effectenverkeer, de STE, die als toezichthouder op de efefctenbeurs en de optiebeurs in voorkennisaffaires nauw samenwerkt met het openbaar ministerie, is niet amused. “Wij willen niemand een verbetering in zijn carrière ontzeggen, maar wij hopen wel dat zijn opvolger langer op zijn post blijft.”

Een van de dossiers op Wortels bureau is de beschuldiging van effectenhandel met voorkennis tegen een groep managers van het handelshuis Borsumij Wehry. De advocaat van de Borsumij-managers, mr. G. Hoff, wil geen inhoudelijke reactie geven. “Ik heb een zucht geslaakt toen ik het hoorde.”

Beurshandel met voorkennis is sinds 1989 strafbaar. Tot nu is er in een geval (Orco Bank) een schikking getroffen en zijn twee zaken voor de rechter gebracht, maar zonder veroordeling gebleven. Beide zaken lopen tegen ex-Begemann-topman J. van den Nieuwenhuyzen.

In de eerste zaak, die draait om handel in aandelen van het automatiseringsbedrijf HCS in 1991, is een veroordeling van Van den Nieuwenhuyzen door de Hoge Raad ongedaan gemaakt en terug verwezen naar het Haagse gerechtshof. De andere zaak, die gaat over handel in Begemann aandelen ten tijde vande overname van de werf RDM in 1991, loopt nog.

    • Menno Tamminga