Van Kemenade is tegen het opleggen van regiovorming

AMSTERDAM, 5 JAN. Kabinet en parlement moeten afzien van invoering van de stadsprovincie Amsterdam.

Dit heeft de commissaris der koningin in Noord-Holland, J. van Kemenade, vandaag gezegd tijdens de nieuwjaarsreceptie op het provinciehuis in Haarlem.

Van Kemenade noemde de besluitvorming over de stadsprovincies rond Amsterdam en Rotterdam een 'schoolvoorbeeld' van 'tunneldenken' van de Haagse politici. “Voor veel overheidsbeslissingen (is) weinig draagvlak in de samenleving”, aldus Van Kemenade. “En dat draagvlak (wordt) soms zelfs niet meer gezocht.”

De commissaris bracht in herinnering dat de inwoners van beide steden met grote meerderheid tegen de bestuurlijke verandering hebben gestemd, dat de Raad van State en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid hun twijfels over de stadsprovincie hebben uitgesproken en dat de betrokken gemeenten er geen behoefte meer aan hebben.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de dorpsraad Sloten-Oud Osdorp wees Van Kemenade gisteren het nieuwe samenwerkingsvoorstel van Amsterdam af. Enkele weken geleden presenteerde het college van B en W de Amsterdamse 'visie' op regionale samenwerking. Daarbij sprak het zich uit voor een intensievere samenwerking, die in 2002 zou moeten resulteren in een overkoepelend regiobestuur. Van Kemenade typeert het voorstel als 'bestuurlijke bezigheidstherapie'.

Volgens Van Kemenade is een stadsprovincie rond een ongedeeld Amsterdam 'volstrekt onwerkbaar'. De opdeling van Amsterdam is na het referendum van vorig jaar van de baan. Toen stemde 92 procent van de kiezers tegen. De commissaris van de koningin is van mening dat de huidige, losse wijze van samenwerken in het Regionaal Orgaan Amsterdam, voorlopig de beste is.

Een nieuwe geografische indeling, zoals door verschillende partijen in Amsterdam wordt gesuggereerd, wijst hij ook af. Een indeling in Noord en Zuid heeft volgens hem zowel ruimtelijk, als economisch, planologisch en verkeers- en vervoerskundig geen basis. Volgens de Amsterdamse wethouder Ter Horst (stadsprovincie) is geen sprake van een nieuwe indeling. Zij verbaast zich erover dat Van Kemenade zo tegen de regioprovincie is.