President Suriname naar Brazilië voor delging van schulden

PARAMARIBO, 5 JAN. De Surinaamse president Ronald Venetiaan vliegt maandag aanstaande naar Brazilië. Een van de zaken die hij met president Fernando Cardoso zal bespreken is herschikking van Surinames schuld van 88 miljoen miljoen Amerikaanse dollar.

Daartoe zijn president Andre Telting van de Centrale Bank en minister Humphrey Hildendenberg van Financiën vooruit gereisd om de onderhandeling in te leiden. De journalist Stanley Sidoel schrijft in DWT dat het bezoek van de Surinaamse president belangrijk is tegen de achtergrond van deze herschikking en van Cardoso's plan om met de noorderburen van Brazilie een economisch blok, Merco Norte of ook wel Bloko Norte, aan te gaan.

De Surinaamse schuld aan Brazilië is begin jaren tachtig ontstaan toen het militair bewind van Desi Bouterse een krediet van 70 miljoen dollar ontving voor de aankoop van militair materieel, materialen voor Telesur, en materialen voor de Para Industries, een conglomeraat van fabrieken voor glas, drinkglazen, borden, flessen, tegels en bakstenen, en zeep. Dit zijn produkten waarvoor in Suriname vrijwel altijd de grondstoffen volop aanwezig zijn.

De reden van de lening destijds is dat Brazilië zich grote zorgen maakte over de aanwezigheid van een opvallend grote Cubaanse missie in Suriname. Generaal Venturini werd naar Suriname gezonden om de relatie tusssen Suriname en Brazilië te verbeteren. De Cubanen werden na de moord op premier Maurice Bishop van Grenada weggezonden. Suriname bleek niet in staat de lening af te lossen. In 1992 werd de schuld herschikt, maar ook daarna bleef Suriname in gebreke. De schuld is nu aangegroeid tot 88 miljoen dollar (ongeveer 145 miljoen gulden).

Brazilie vormt met Argentinie, Uruguay en Paraguay het economisch blok Mercosur. President Cardoso loopt met het plan rond om de noordelijke Braziliaanse staten in een economisch blok te verenigen met Venezuela, Guyana, Suriname, Peru en Columbia. De noordelijke Braziliaanse staten worden dan geïntegreerd in de regio, waardoor Brazilie voet aan de grond krijgt in de regio.

Een van Surinames doelen is integratie in de regio. De eerste stap is gezet met toetreding tot de Caricom. De tweede stap was deelname in de Associatie van Caribische Staten. Suriname wil niet uitgesloten worden van de eventuele Merco Norte oftewel Bloko Norte, maar het moet dan wel zijn financiële relatie met Brazilië in orde maken.

Surinaamse beleidsmakers zien het land als een schakel tussen Europa en Latijns Amerika. Het land heeft daarvoor een gunstige geografische ligging. Het heeft ook nog het voordeel dat het met zijn betrekkingen met de Europese Gemeenschap via de Lomé-conventies en zijn verdragen met Nederland reeds de positie kan hebben van brugfunctie.

Het bezoek van Venetiaan aan Cardoso is tegem deze achtergrond inderdaad van groot belang. Hij zal de grote zuiderbuur tevreden moeten kunnen stellen opdat Suriname niet wordt overgeslagen bij het opzetten van de Bloko Norte. Brazilië heeft bij het herdemocratiseringsproces veel morele en politieke steun verleend aan Suriname. Het wenst een politiek en militair stabiel klimaat aan zijn noordelijke grens.

De coulante houding van Brazilië is de laatste tijd enigszins bekoeld. De reden is dat de Surinaamse president in de afgelopen vijf jaar de grote zuiderbuur niet met een staatsbezoek vereerd heeft, maar hij wel helemaal naar het Verre Oosten is gegaan naar China en Indonesie. President Venetiaan heeft tegenover Brazilie iets goed te maken.

    • Leo Morpurgo