Pas verschenen; vertaald

Anatoli Mariëngof Cynici Vert. Elena Pereverzeva en Robbert-Jan Henkes, Uitg. Perdu, 120 blz., ƒ 35,-

Roman uit 1928 waarin Anatoli Mariëngof aan de hand van een tragische liefdesgeschiedenis de verworvenheden van de Russische Revolutie beschimpt. Tot 1988 was het boek wegens zijn subversieve toon in de USSR verboden.