Pas verschenen; vertaald

Nâzim Hikmet De romantici Vert. Wim van den Munkhof, Uitg. De Geus, 219 blz., ƒ 39,90

Enige roman en tevens laatste werk van de Turkse dichter Nazim Hikmet waarin de hoofdpersoon via Anatolië naar de Sowjetunie vlucht en langzaam verteerd wordt door heimwee naar zijn vaderland.