Palestijn wil compensatie Israel 'zoals Duitsers joden gaven'

TEL AVIV, 5 JAN. Een vergelijking die de Palestijnse minister van justitie Freih Abu Meidin deze week heeft gemaakt tussen de joodse slachtoffers van het nazisme en de door Israel veroorzaakte Palestijnse slachtoffers van de intifadah heeft in Israel grote opschudding veroorzaakt. De Palestijn deed deze uitspraak naar aanleiding van Israels weigering schadevergoeding uit te keren aan slachtoffers van de intifadah, de Palestijnse volksopstand. “Jullie (Israeliërs) kregen miljarden marken schadevergoeding na de Wereldoorlog van Duitsland, maar jullie zijn niet bereid dit te doen voor Palestijnen die tijdens de intifadah zijn gewond, die hun kinderen, of hun ogen en benen verloren”, zei Abu Meidin in een vraaggesprek met radio Israel.

Onmiddellijk na deze vooral bij overlevenden van de Holocaust hard aangekomen uitspraak weigerde de Israelische minister van justitie, David Liba'i, zijn Palestijnse collega te ontmoeten voor een werkontmoeting. Volgens Liba'i is geen enkele vergelijking mogelijk tussen de het weloverwogen nazi-plan het joodse volk uit te moorden en de Palestijnse slachtoffers die tijdens de intifadah vielen. Premier Shimon Peres omschreef de uitspraak van de Palestijnse minister van justitie als “buitengewoon ernstig”. “Hij weet niet waar hij het over heeft. Het is een combinatie van brutaliteit en domheid.”

De Palestijnse minister voor economische planning, Nabil Sha'ath, heeft zich onmiddellijk van de uitlating van Abu Meidin gedistantieerd. Volgens hem was de uitspraak van zijn collega misplaatst en is het niet oprecht een vergelijking te trekken tussen de slachtoffers van het nazisme en de slachtoffers van de intifadah. Sha'ath werd deze week tijdens een voordracht aan de Universiteit van Tel Aviv ingeleid als een Palestijn die tijdens zijn studie in de VS een grondige studie van de Holocaust heeft gemaakt om Israel te kunnen begrijpen.

Michael Ben Yair, de juridische adviseur van de regering, is van oordeel dat Israel krachtens het internationale recht en precedenten voor de Israelische rechtbank zich niet in alle gevallen aan schadeloosstelling aan Palestijnen kan onttrekken en daarom ook geen retroactieve wetgeving dienaangaande kan aannemen. Dat is ook het standpunt van Israelische organisaties voor de rechten van de mens die gisteren in Jeruzalem een persconferentie belegden om dit standpunt nader toe te lichten.