Onze Taal: het best spelt de Nieuwe Spellinggids

ROTTERDAM, 4 JAN. De Nieuwe Spellinggids van de Nederlandse Taal (uitgeverijen Het Spectrum / Van Dale), die binnenkort verschijnt, is de beste gids voor de nieuwe spelling van het Nederlands, die vanaf 1 augustus 1997 verplicht wordt in het onderwijs en voor ambtenaren. Dit schrijft de taalkundige C. Timmers vandaag in het blad van het Genootschap Onze Taal.

Van de drie nu beschikbare handleidingen over de nieuwe spelling is het officiële Groene boekje, dat de wettelijke norm is voor de overheid en het onderwijs, het minst goed. In de eindevaluatie in 'Onze Taal' krijgt het Groene boekje het eindoordeel 'matig/slecht'. Het nieuwe woordenboek van Van Dale krijgt het judicium 'voldoende'. De spellinggids is 'goed'. De gids dankt dat oordeel vooral aan de heldere uitleg van de nieuwe spellingregels, consequente toepassing van die regels in de woordenlijst, opname van recente woorden en de algemene 'gebruikersvriendelijkheid' (bijvoorbeeld in de aanduiding van het woordgeslacht en de afgeleide vormen van voornaamwoorden en bijvoeglijke woorden).

De verschillen in spelling tussen enerzijds het officiële Groene boekje en anderzijds de spellinggids en het Van Dale-woordenboek zijn groot, vooral in bastaard- en samengestelde woorden. Zo spelt het Groene boekje 'shockeren', 'pro-communistisch', 'antiautoritair', 'klassenstrijd' en 'eendekroos', maar de andere twee boeken spellen: 'choqueren' 'procommunistisch', 'anti-autoritair' 'klassestrijd', en 'eendenkroos'. Volgens het Genootschap Onze Taal zullen de onderlinge verschillen tussen en inconsequente spellingen in de drie gezaghebbende gidsen tot grote verwarring leiden.