Nederlandse gasreserves veel groter dan verwacht

DEN HAAG, 5 JAN. Nederland heeft een aanzienlijk grotere winbare aardgasreserve in zijn bodem dan tot nu toe is aangenomen en kan daardoor zeker vijf à zes jaar langer gas exporteren naar de buurlanden. Dat heeft de Gasunie in Groningen vanochtend bevestigd. De waarde van het extra gas is ten minste 30 miljard gulden, maar dat bedrag kan veel hoger uitpakken.

De extra reserves, die aan het licht zijn gekomen door evaluatie van de bestaande gasvelden en nieuwe technieken bij de opsporing en de winning van gas, zullen de nationale economie en de staatsinkomsten vanaf het jaar 2010, wanneer de huidige exportcontracten aflopen, een flinke steun in de rug geven.

Minister Wijers (economische zaken) gaf vorige maand in zijn Energienota te kennen dat hij de Gasunie toestemming zal verlenen voor het afsluiten van nieuwe exportcontracten als de Nederlandse gasreserves aantoonbaar zijn gestegen. Directeur G. Verberg van de Gasunie wil de bestaande contracten met de vaste afnemers in Duitsland, België, Frankrijk, Italië en Zwitserland verlengen.

De Gasunie gaat uit van een voorzichtige schatting van 150 tot 200 miljard kubieke meter aan extra reserves, die door het ministerie van economische zaken wordt bevestigd. Op basis van het huidige prijspeil van 16 à 17 cent per kubieke meter komt de extra opbrengst op 30 à 50 miljard gulden. Daarvan vloeit ten minste 80 procent naar de staatskas. Tegen 2010 kan de opbrengst veel hoger zijn door twee factoren: de olieprijs (waaraan de gasprijs is gekoppeld) zal tegen die tijd fors zijn gestegen en een extra prijsprikkel gaat uit van de sterk groeiende vraag in West-Europa naar gas.

“We staan er buitengewoon gunstig voor met onze gasreserves”, zegt een woordvoerder van de Gasunie. “Dit is op één na het hoogste punt sinds begin jaren zestig, toen Slochteren in produktie kwam.” Destijds werd de reserve in Slochteren geschat op 2.500 miljard kubieke meter, vijf jaar later werd ze bijgesteld tot 2.750 kubieke meter. Dankzij de ontdekking van veel kleine gasveldjes op het vasteland en op de Noordzee en de jongste bijstelling van de reserves bedraagt de Nederlandse gasvoorraad nu weer 2.500 miljard kubieke meter.

Volgens bronnen bij de olie- en gasbedrijven die actief zijn in de gaswinning zou de extra reserve die door de Gasunie is bekendgemaakt nog met enkele honderden miljarden kubieke meters verhoogd moeten worden, maar die cijfers worden door het ministerie van economische zaken niet bevestigd. EZ gaat uit van ramingen van de Rijksgeologische Dienst, die alleen strikt bewezen voorraden telt. De gasindustrie houdt echter ook rekening met ervaringsgegevens over de zogenoemde futures (reserves die aan de hand van proefboringen worden vermoed).